Julschema

18 december
17.30-19 Intensivkurs
19 december
13.30 Stolsyoga
15.30 Massage
17.30 Yoga med Marie
20 december
13.30 Yin yoga
15.30 Massage
17.30 Yoga med Marie
21 december
14 Massage
15.30 Massage
17.30 Yoga med Marie
22 december
13.30 Massage
15.30 Yin yoga
17.30 Yoga med Marie
23 december
9 Julyoga till julmusik
25 december
15 Massage
17 Yoga med Marie
26 december
13.30 Stolsyoga
15 Massage
17 Yoga med Marie
27 december
13.30 Yin yoga
15 Massage
17 Yoga med Marie
19 Meditation, Yin yoga & Yoga Nidra

Välkommen att boka din plats på 0767730942!